Allt du behöver veta om dränering

Det regnar

Har du gjort en fuktmätning av krypgrunden i din bostad och fått utslag på för höga fuktvärden? Om det finns för mycket vatten i marken runt en husgrund kan det leda till att det bildas fukt-, röt- och mögelskador på huset. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt åtgärda problemet, eftersom det annars kan leda till förödande konsekvenser och onödigt höga kostnader. I den här guiden kan du läsa mer om hur en dränering går till, kostnad för dränering och om varför det är viktigt att dränera huset. 

Varför ska du dränera din bostad?

För att skydda din bostad, kunna använda din tomt fullt ut och för att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat behöver du då och då dränera husgrunden. En dränering innebär en hög kostnad för stunden, men är helt klart värt det i det långa loppet. Det finns dock ingen lag eller regel som säger hur ofta dräneringsrören behöver bytas ut, men om du till exempel ska bygga ut eller inreda din källare till boyta eller har upptäckt fuktproblem bör du ta kontakt med ett företag som kan hjälpa dig att dränera husgrunden. En annan sak som spelar roll är vilken typ av mark som din bostad står på. En tomt med en grund av vanlig jord behöver till exempel oftare lite hjälp på traven för att hålla fukt och vatten borta, medan en grus- eller rullstensås är automatiskt dränerande vilket gör att vattnet ofta försvinner av sig självt. En bra idé kan vara att ta kontakt med de tidigare husägarna och fråga om marken runt huset har dränerats tidigare och i så fall hur många år sedan det var. Om ditt hus inte har dränerats på cirka 25 år så kan det helt enkelt vara dags att byta ut dräneringsrören. 

För bostäder som inte har en fungerande dränering är det ett måste att byta ut dräneringsrören, eftersom källarväggarna annars kan utsättas för fukt- och mögelskador. Det kan också orsaka skador på källaren eller på rör och armeringar i och med att den fuktiga marken kan ge upphov till sättningar. Om du har fukt i källaren behöver det dock inte alltid betyda att du måste göra en full dränering, utan ibland kan det räcka med att sätta in en så kallad fuktspärr som hjälper till att skydda rummet från väta.

Så går ett dräneringsprojekt till

För att du lättare ska kunna avgöra om det är just en dränering som kan hjälpa dig med dina fuktproblem är det såklart bra att veta hur ett dräneringsprojekt faktiskt går till. Enkelt förklarat så är det en byggprocess med syfte att leda bort vatten från marken runt din husgrund. Detta görs genom att gräva upp marken runt huset och att sedan lägga ner så kallade dräneringsrör av plast som ska hjälpa till att föra bort vatten och fukt. Ytterväggarna kan även täckas med så kallade isodränskivor som hjälper till att leda fukten ner i dräneringsrören, som i sin tur leder fukten bort från huset. För att marken runt rören och husgrunden ska bli stabil och ännu mer dränerande läggs det även på två lager av grus, ett under och ett ovanför rören, och till sist en fiberduk som ska hindra dem från att täppas igen. För att inte störa den dränerade marken bör du inte plantera växter med långa rötter just där, eftersom rötterna riskerar att täppa igen rören och därmed försämra eller förstöra effekterna av arbetet. Satsa istället på singelgrus eller marksten då detta kommer att hjälpa till att föra bort och förhindra vattenintrång och samtidigt fungerar som ett skyddande lager för området närmast bostaden.

Vad kostar ett dräneringsprojekt?

Som tidigare nämnt innebär en dränering en ganska hög kostnad, vilket gör att många kanske drar sig för att ta tag i projektet. Dock kan detta leda till stora konsekvenser för byggnaden, vilket i slutändan kan resultera i ännu högre kostnader. Varför är då en dränering så dyr? Att dränera din husgrund är ett av de större underhållsarbeten du kan göra på ett hus och det innebär både kostnader för material och för hantverkare. Kostnaderna ska täcka gräv- och markarbeten, husgrundarbete, dräneringspaket, verktyg, maskiner och utrustning samt återfyllnad och återställande av tomten. Och ju större projekt, desto fler hantverkare kommer det att behövas, så ett hus på 150 kvm blir såklart dyrare än ett hus på 65 kvm. Se därför till att jämföra offerter från olika företag för att få ett så bra pris som möjligt. Glöm heller inte att titta på rekommendationer från tidigare kunder för att säkerställa företagets kompetens och servicenivå så att du kan känna dig säker på att projektet kommer att flyta på smidigt och bli korrekt utfört. 

För att ge dig ett hum om vad ett dräneringsarbete kan komma att kosta kan du räkna med en materialkostnad på cirka 1000 – 1600 kronor/meter av den yta som ska dräneras och en arbetskostnad på runt 600 – 900 kronor/timme. Dessutom kan det tillkomma övriga kostnader för exempelvis hyra av maskiner som behövs under arbetet och kostnader för transport av grus. För detta kan du räkna med en kostnad på cirka 800 – 1000 kronor/meter, vilket ger dig en slutlig summa av cirka 2400 – 3500 kronor/löpmeter. Det kan vara en bra idé att ta in olika offerter för materialet respektive arbetet, då du ofta kan få ett lägre pris genom att köpa materialet direkt från leverantören istället för via hantverkaren. Tänk också på att du kan utnyttja ROT-avdraget och därmed dra av en tredjedel av den totala arbetskostnaden. ROT-avdraget gäller upp till 50 000 kronor per person och år, om huset är byggt för mer än fem år sedan, och det går inte att använda på materialkostnaderna.

Detta bör du tänka på innan en dränering 

Dräneringsrör

En dränering ska som tidigare nämnts inte utföras ”bara för att”, utan är endast nödvändig om dräneringen runt huset inte fungerar, om du vill inreda din källare till boyta, om dräneringsrören inte har bytts ut på 25 – 30 år eller om du har uppmätt för höga fuktvärden i krypgrunden. Ett tydligt sätt att se om källarväggarna är fuktiga är att titta på om färg och smuts lätt släpper från väggarna eller om du till och med se eller känna vatten samlas på väggarna. Du kan också testa att fästa ett stycke plast, cirka 100 x 100 cm stor, på en del av väggen som är helt torr. Om det efter 14 dagar har bildats fukt på källarväggen bakom plasten så är det ett tecken på att fukten kommer utifrån, medan fukt på insidan av själva plasten ofta tyder på att fukten kommer inifrån. Detta kan bero på fuktig luft i kombination med kalla väggar.

Anledningen till att just många källare är fuktiga och har en dålig luftkvalitet beror på att de från början inte var tänkta som bostadsyta, utan som förvaringsutrymme. Därför isolerades de inte tillräckligt bra mot påskjutande markfukt, vilket är ett måste om du vill upprätthålla en behaglig temperatur och andningsbar luft. Utöver att säkerställa att ytterväggarna inte suger upp fukt med hjälp av dränering så är det viktigt att tänka på att husets betongplatta också måste vara korrekt isolerad. Tillsammans skapar en väl fungerande dränering och en isolerad betongplatta rätt förutsättningar för att en mindre mängd fukt ska kunna tränga igenom husets väggar och golv, vilket i sin tur leder till en bättre inomhusmiljö.

Du bör även förbereda din tomt inför dräneringen för att göra den så lättillgänglig för hantverkarna som möjligt. Ju knepigare det är att ta sig fram med maskiner och redskap, desto längre tid kommer arbetet att ta. Har du dessutom en altan eller annan byggnation precis intill husväggen gäller det att tänka på att dessa måste rivas för att komma åt husgrunden. För att spara tid och pengar kan det vara bra om detta är gjort innan dräneringsprojektet sätter igång.

Allt detta är viktigt att fundera över och sätta i relation till om det är värt mödan att genomföra en dränering. Fungerar inte dräneringen är det såklart ett måste, men om den ska genomföras för att du vill förvandla källaren till boyta kanske det inte är värt kostnaden, tiden och oredan på tomten som den trots allt kommer att innebära. Ett tips om du ändå bestämmer dig för att renovera din källare och att sätta igång med ett dräneringsprojekt kan vara att endast dränera vissa delar av huset. Då gäller det bara att se till att de utrymmen som vetter mot de odränerade väggarna inte används som sociala ytor eller sovrum, utan kanske som ett badrum eller en tvättstuga som ändå kommer att ha en lite fuktigare luft.

Hoppas att denna guide har gett dig mer kött på benen när det kommer till dräneringsarbeten och att du nu enklare kommer kunna avgöra om det är ett projekt som din bostad är i behov av. Glöm inte att kontakta flera företag för att ta in olika offerter där du kan jämföra priser och be om att få materialkostnaden specificerad för att se om du kan köpa den billigare själv. Dränering är ett stort och tidskrävande arbete som kostar mycket pengar, så därför är det viktigt att det genererar i ett så bra och effektivt slutresultat som möjligt!