Budget för att lägga golv

läggagolvSjälva kostnaden för att lägga ett golv behöver inte bli speciellt stor, utan faktum är att det ibland kan vara så att man kan göra det själv. I sådana fall blir arbetskostnaden noll, även om man kan komma att behöva köpa eller låna en del verktyg och material. Alla golvtyper är dock inte sådana som det är passande för amatörer att lägga, men för den som är mycket kostnadsmedveten så är det ett alternativ att köpa en av de billigare golvtyperna som samtidigt är en av de som är enklast att lägga själv,och på så sätt spara pengar. Men även om man anlitar hantverkare, så är det som gör den största skillnaden i pris vilken typ av golv man väljer, då priserna skiljer sig mycket åt.

Typ av golv

När det gäller golv till de flesta rum utom badrum och till en viss del kök och hall, så är det vanligtvis trä, parkett och laminat man väljer mellan. Rent prismässigt är det ganska så enkelt: Trä är dyrast, laminat är billigast. Parkett ligger då någonstans där mitt emellan. Med parkett avses här fanerat golv, det vill säga golv täckta med ett tunt trälager, medan trägolv består av grövre trä. Ska man gå enbart efter priset, så är laminatgolv det givna alternativet. Det är också mycket robust och lätt att rengöra, vilket gör att det håller länge. Ur rent praktisk och ekonomisk synvinkel får nog laminatgolv sägas vara det bästa alternativet.

Det finns givetvis skäl till att välja trä eller parkett, som att de är snygga och bekvämare att gå på. Men även om man ser på det hela ur ett budgetperspektiv så finns det skäl att se närmare på trä och parkett. Båda dessa kan nämligen restaureras i efterhand, exempelvis medelst slipning och lackering, så att de återigen ser ut som nya. Laminatgolv, även om de är hållbara, är svårare att återigen få fina efter att de slitits ett antal år. Ser man det ur det perspektivet, så finns det vissa ekonomiska skäl till att välja trä eller parkett. Det är således inte helt enkelt att säga vilken typ av golv som är det mest ekonomiskt fördelaktiga; bostadens andrahandsvärde ska man också komma ihåg, och ett trägolv är ett försäljningsargument, vilket kanske inte laminat är.