Budget för badrumsrenovering

Kostnaden för att renovera ett badrum kan bli mycket hög, även om den lyckligtvis hålls nere något då arbetskostnaden är avdragsgill via ROT-avdraget. Att göra upp en budget för en badrumsrenovering består därför i grund och botten av två delar: dels en uppskattning av hur lång tid den kommer att ta (det vill säga arbetskostnaden), och dels hur mycket och vilken sorts material som kommer att användas (materialkostnaden). Hur mycket det i slutändan kommer att kosta kan variera väldigt mycket. Generellt sett brukare hantverkare ta ut lägre priser på mindre orter än i storstäderna. Bor man väldigt avsides kan även resekostnader tillkomma, även om dessa inte brukar vara särdeles höga.

Arbetskostnaden

Timpriset för att renovera ett badrum kommer sannolikt att hamna mellan 450 och 650 kronor, men kan bli högre (och, om man har mycket tur, lite lägre). Hur lång tid renoveringen kommer att ta beror sedan på hur grundläggande den ska vara. En totalrenovering kan ta 3-5 veckor, ibland mer, ibland lite mindre, allt beroende på badrummets storlek och hur komplicerat det är. Räkna med runt fyra veckor för ett badrum på 4-5 kvadratmeter. Mindre renoveringar som att byta golv och/eller väggar tar vanligtvis 1-2 veckor.

Materialkostnaden

Kostnaden för material varierar beroende på hur mycket som ska bytas ut, och vilken kvalitet man vill ha på det nya, som toalett, handfat, dusch, kakel/klinker för väggar och golv. Grovt räknat kan man sätta 4,500 kronor per kvadratmeter som ett genomsnittspris om allting ska bytas ut. Men variationen är enorm. Priset för kakel och klinker varierar mycket, och har man väggar i enbart plast och inte dessa material, så kan materialkostnaden hållas nere rätt rejält. Att leta efter billigaste möjliga material är inte heller alltid ekonomiskt försvarbart av hållbarhets- och kvalitetsskäl.

Offerter

Det bästa sättet att budgetera för en renovering av badrummet är att begära in offerter. Om dessa är väl utförda så kommer man att få ett mycket bra grepp om vad det hela kommer att kosta, utan att man själv behöver sätta sig ned och räkna kvadratmeter, beräknad arbetstid och så vidare. På så sätt får man svart på vitt vad man har och inte har råd med.