Budget för husbygge

husbyggeAtt sätta upp en budget för ett husbygge är svårt, mycket svårt. Det finns så pass många saker att hålla reda på att det är snart sagt omöjligt att tänka på allt. Det kan därför löna sig en hel del att efter att man räknat klart lägga på en del, så att man förhoppningsvis är på den säkra sidan. Den första kostnaden för ett husbygge är själva tomten. Priset på tomter varierar enormt, beroende på var i Sverige den ligger och läge, och det går därför inte att säga något vettigt om vad den kommer att kosta. Men bortsett från det finns det flera faktorer vad gäller tomten som kan komma att påverka priset. En slät tomt kommer exempelvis vara billigare att bygga på. Man kan dock inte se allt med blotta ögat, utan det krävs en noggrannare undersökning för att avgöra hur pass enkelt eller svårt det kommer att bli att bygga på en tomt. Vetskapen om detta är dock en förutsättning för att man ska kunna göra upp en vettig budget för ett husbygge.

Utseende eller praktiskt?

En annan viktig faktor är hur mycket man vill låta utseende gå före det praktiska. Ett hus som byggs enligt rent praktiska principer. Annorlunda vinklar och utseende gör att byggkostnaderna höjs, och man måste där göra en avvägning vad gäller pris kontra utseende, och anpassning efter tomten. Vill man få både konstruktion och placering på tomten exakt som man vill blir det (ofta) betydligt dyrare än om man arbetar tvärtom. Frågan är också om man ska välja ett kataloghus eller ett nyckelfärdigt hus, eller ett arkitektritat. De flesta tror nog att ett arkitektritat hus då är ett betydligt dyrare alternativ, men så behöver det inte vara. Om en arkitekt ritar utifrån tanken att det ska bli så billigt att bygga som möjligt, så kommer det inte att bli så överdrivet dyrt. Ytterligare så kommer valet av material i mycket hög grad att påverka kostnaden för husbygge. Trä eller sten, tegel- eller papptak och så vidare. Där finns det mycket pengar att spara – eller spendera. Slutligen så gäller det saker som uppvärmningssystem och inredning, och även där finns alternativ på flera olika kostnadsnivåer.