Budget för installation av värmepump

Det finns en mängd olika värmesystem att välja mellan – bergvärme, markvärme, luftvärme och annat. Det är alltså inte bara kostnaden för värmepump man måste räkna på utan även annat, och det kan bli synnerligen komplicerat. Man måste ju inte bara ha installationskostnaden med i åtanke, utan även hur dyr (eller billig) den är i drift.

Bergvärmepump

Bergvärmepump är sammantaget det dyraste alternativet, på grund av den mycket höga installationskostnaden. För att en bergvärmepump ska fungera så måste man borra ett, och ibland flera, hål ner i berggrunden. Hur djupt beror på hur kallt det är där man bor; enkelt uttryckt ju längre norrut, desto djupare hål och därmed högre initialkostnad. Borrhålen är vanligtvis 80-150 meter djupa. Priset för bergvärmepumpen och det som hör till kommer att ligga runt 75,000 kronor, plus minus ungefär 20%. Vad gäller kostnaden för själva borrhålet så är kan ett grunt borrhål kosta runt 20-30,000 kronor, och ett djupare upp till 50,000 kronor eller mer.
Bergvärmepump kräver dessutom att man har ett vattenburet uppvärmningssystem. Har man inte det så blir det en extra kostnad att ha med i beräkningarna. Om ett sådant inte redan finns installerat, så kommer det att medföra en mycket stor extrakostnad, vanligtvis över 100,000 kronor.

Markvärmepump

Markvärme eller jordvärme som det också kallas fungerar på i princip samma sätt som bergvärme, och använder sig av samma typ av värmepump. Skillnaden är att man inte gräver på djupet, utan bredden. Därför krävs det att man har en rätt så stor tomt för att kunna anlägga det. Är så fallet, så brukar grävandet och nedläggandet av slang kosta ungefär 20,000 kronor. Som tumregel brukar man säga att det kostar hälften så mycket att gräva när markvärme som att borra för bergvärme. Priset för en bergvärmepump är också det lägre, ungefär 10,000 kronor i allmänhet.

Luftvärmepump

En luft/luftvärmepump är betydligt billigare än en berg- eller markvärmepump, men inte riktigt lika effektiv. Kostnaden för en sådan brukar ligga mellan 15,000 och 50,000 kronor, beroende på kvalitet och effektivitet. En luft/vattenvärmepump, som kan användas för att värma element med är effektivare då den sprider värmen mer i huset, men kostar 5-10,000 kronor mer.