Budget för tillbyggnad

tillbyggnadEn tillbyggnad kan vara väldigt mycket, och därmed skiljer sig priset också åt väldeliga. En mängd olika faktorer påverkar: originalbyggnadens läge, materialet den är tillverkad i och så vidare. Det finns dock en del saker som är gemensamt för de flesta former av tillbyggnader, och som påverkar slutkostnaden. Vi kommer här därför att fokusera på de mer generella delarna vad gäller tillbyggnader, och inte det som är mer specifikt för om man exempelvis tänkt bygga till ett sidogarage.

Storleken spelar roll

Utbyggnadens storlek är ett tveeggat svärd när det kommer till ens budget. Att det blir dyrare ju större den ska bli tycker nog de flesta är en självklarhet. Men kostnaden ökar inte linjärt. En utbyggnad om 10 kvadratmeter som kostar 20,000 kronor per kvadratmeter skulle kanske bara kosta 18,000 kronor per kvadratmeter för 15, om det är samma sorts utbyggnad i samma material. Det beror dels på att en tillbyggnad har en ”grundkostnad”, och dels på att man (vanligtvis) får en sorts mängdrabatt om man bygger större. Det kan därför vara mycket möjligt att, om man tycker de offerter man får in för en 10 kvadrats tillbyggnad är rimliga har råd med något lite större.

Hur pass avancerat ska det vara?

Ju mer tekniskt komplicerad en tillbyggnad är, desto dyrare blir den. I görligaste mån ska man göra det så enkelt för byggarna som möjligt, för att hålla nere priserna. Samtidigt är det också viktigt att man får något man är nöjd med och vill ha. Det kan vara en svår balansgång, men nog så viktig för att man ska kunna hålla nere priset.

Hör efter hos flera företag

Prisskillnaderna i byggbranschen kan variera mycket, och därför ska man alltid vända sig till flera olika företag. Med tanke på de ovanstående två punkterna kan det innebära att man för samma budgeterade kostnad får en tillbyggnad som är både större och mer avancerad än man ursprungligen trodde sig ha råd med. Men samtidigt ska man självklart vara försiktig med vilka man anlitar – det kan bli mycket dyrt i längden att anlita det företag som är billigast, om det skulle visa sig att de inte hade den nödvändiga kompetensen.